World Day of Prayer


I beg you, bear with one another in love

Palestine
Gweddi’r Arglwydd

Gweddi’r Arglwydd

The Lord’s Prayer spoken in Welsh.

With thanks to Rev Beti-Wyn, and the Welsh Sub-Committee.
 
Gweddi’r Arglwydd: The Lord’s Prayer in Welsh

 
 

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau i’r rhai a droseddodd
yn ein herbyn;
a phaid â’n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddo ti yw’r deyrnas a’r gallu a’r gogoniant am byth.
Amen