World Day of Prayer


I beg you, bear with one another in love

Palestine
07/03/2023

Taiwan/Cymru

Taiwan/Cymru Ers blynyddoedd bellach mae Carys Humphreys yn gwasanaethu’r Eglwys Bresbyteraidd yn Taiwan dan Adran yr Eglwys...

Read More
22/11/2021

Darganfod Ceredigion

Darganfod Ceredigion.     On behalf of the Welsh committee we are pleased to be able to share this beautiful video from...

Read More
12/08/2021

CANIATÂD I DDEFNYDDIO EMYNAU : PERMISSION TO USE HYMNS

Un o’r atebion a dderbyniwyd i’n cais am ddefnyddio emyn yn ein Gwasanaeth Cymraeg 2022. Rwyf wedi anfon llythyr yn rhoi caniatâd...

Read More