World Day of Prayer


I know the plans I have for you

England, Wales & Northern Ireland
12/08/2021

CANIATÂD I DDEFNYDDIO EMYNAU : PERMISSION TO USE HYMNS

Un o’r atebion a dderbyniwyd i’n cais am ddefnyddio emyn yn ein Gwasanaeth Cymraeg 2022. Rwyf wedi anfon llythyr yn rhoi caniatâd...

Read More