World Day of Prayer


I made you wonderful

Cook Islands
CANIATÂD I DDEFNYDDIO EMYNAU : PERMISSION TO USE HYMNS

CANIATÂD I DDEFNYDDIO EMYNAU : PERMISSION TO USE HYMNS

Un o’r atebion a dderbyniwyd i’n cais am ddefnyddio emyn yn ein Gwasanaeth Cymraeg 2022.

Rwyf wedi anfon llythyr yn rhoi caniatâd i emyn fy nhad gael ei gynnwys yng ngwasanaeth Cymraeg Dydd Gweddi’r Byd ym mis Mawrth nesaf. Byddai fy niweddar chwaer, Elizabeth Rokkan, wedi bod wrth ei bodd o’r cyfle yma, fel rydwyf innau i gofio ein tad, W. H. Harris – ’Dy law, O Dduw, fu’n tywys….’

I ddathlu fy mhen-blwydd yn 90 oed ym mis Ebrill diwethaf cefais fy nghyffwrdd yn fawr pan ddaeth rhai o’n cerddorion o Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi heibio i’m cartref i ganu imi. Roedd ei rhaglen yn cynnwys trefniant newydd a gomisiynwyd o un arall o emynau fy nhad sef ‘Dyma’r dydd a roed i gofio’ dan y pennawd ‘Arthan’ ei enw barddol.

Pob dymuniad da
Llywela V. Harris

PERMISSION TO USE HYMNS:

One of the replies received in answer to our request for permission to include a hymn in our 2022 Welsh Order of Service.

I have sent a formal letter giving permission for my father’s hymn to be included in your service next March for Dydd Gweddi’r Byd. How pleased my late sister, Elizabeth Rokkan, would have been and I, too, am delighted at this opportunity to remember my father, W.H.Harris – ‘Dy law, O Dduw, fu’n tywys…..’

On my 90th birthday last April, I was much touched to be serenaded by some of our Cathedral musicians who included in their programme a newly commissioned setting of another of my father’s hymns ‘Dyma’r dydd a roed i gofio’, giving it the title ‘Arthan’, his Bardic name –

All good wishes
Llywela V. Harris